informatie over Valentijn Antiek:
 
*
*
PRIVACY VERKLARING:

Valentijn Antiek hecht waarde aan het beschermen van uw privacy.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Valentijn Antiek en omschrijft de wijze waarop wij (uw) gegevens verzamelen en gebruiken. Door het bezoek aan of gebruik van onze website, stemt u in met de verwerking van uw gegevens, zoals zijn beschreven in deze verklaring.PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

Valentijn Antiek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website aan ons heeft verstrekt.
Dit is een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Uw voor- en achternaam;
- uw adresgegevens;
- uw telefoonnummer;
- uw e-mailadres;
- overige gegevens die u actief heeft verstrekt bijvoorbeeld door het formulier.“ZOEKOPDRACHT / MAILINGLIST” in te vullen;
- correspondentie voor zover die betrekking heeft op afspraken, geleverde goederen en prijsopgaven.
Met nadruk wijzen wij er op dat wij uw bank- of creditcardgegevens niet verwerken.
*

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN:

Valentijn Antiek verwerkt uw persoonsgegevens
- om goederen en/of diensten bij u af te leveren;
- om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt,
en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast verwerkt Valentijn Antiek uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals facturatiegegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.
*

HOE LANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN:

Valentijn Antiek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

*

HET DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN:

Valentijn Antiek verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

*

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Valentijn Antiek en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@antiekvalentijn.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Valentijn Antiek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

*

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN:

Valentijn Antiek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Valentijn Antiek maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@antiekvalentijn.com.


COOKIES
OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN:

Valentijn Antiek verzamelt via de website algemene bezoekersgegevens. Het gaat hier bijvoorbeeld om de aantallen bezoekers en het aantal klikken op een bepaalde pagina. Hiervoor gebruiken wij alleen technische en functionele cookies. Voorts maken wij gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Wij maken zo min mogelijk gebruik van cookies, wij hopen dus dat u onze cookies accepteert.
*
WAT ZIJN COOKIES:

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat u de cookie heeft toegekend: er worden geen personen, maar alleen computers mee geïdentificeerd.
*

GOOGLE ANALYTICS:

Valentijn Antiek maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Valentijn Antiek te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Valentijn Antiek heeft hier geen invloed op.
Valentijn Antiek heeft Google geen toestemming gegeven om via Valentijn Antiek verkregen Analytic-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

*
IN- EN UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN VAN COOKIES:

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Meer informatie hierover vindt u in het Help menu van uw browser. Bedenk wel dat veel websites niet goed meer werken zonder cookies.
*
WEBSITES VAN DERDEN:

Het is mogelijk dat u in onze communicatie of op onze website verwijzingen aantreft naar websites van derden. Valentijn Antiek is niet verantwoordelijk voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Dit Privacy statement heeft geen betrekking op de websites waarnaar wordt verwezen via deze hyperlinks.


AANPASSINGEN PRIVACY EN COOKIE VERKLARING:

Valentijn Antiek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren.

CONTACTGEGEVENS:


VALENTIJN ANTIEK

bezoekadres uitsluitend na (telefonische) afspraak:
Katwijkseweg 19, 2242 PB Wassenaar

info@antiekvalentijn.com

tel. + 31 (0)70 3 56 30 61
mobiel + 31 (0) 6 16 97 17 15 of + 31 (0) 6 53 70 14 72

inschrijving KvK Den Haag: 27 14 57 98*