VALENTIJN ANTIEK


bezoekadres uitsluitend na (telefonische) afspraak:
Katwijkseweg 19, 2242 PB Wassenaar

tel. + 31 (0)70 3 56 30 61, mobiel + 31 (0) 6 16 97 17 15 of + 31 (0) 6 53 70 14 72
bankrekeningnummer:
IBAN: NL03ABNA 0860318338 - BIC: ABNANL2A

inschrijving KvK Den Haag: 27 14 57 98
BTW NR: NL
001309722B15

*
*
GARANTIE EN LEVERINGSVOORWAARDEN
*
De aangeboden goederen zijn gegarandeerd uit de periode zoals vermeld op deze website.
Van eventuele gebreken wordt altijd melding gemaakt.

*
*
Prijzen vermeld op deze website zijn inclusief 21% BTW, exclusief porto- en/of bezorgkosten.

*
*
Persoonlijk bezichtigen en/of direct meenemen van onze artikelen:

Alle artikelen zijn, na (telefonische) afspraak in onze winkel te bezichtigen.
Voor afspraken kunt u bellen met:

070–3 56 30 61 of e-mailen naar webmaster@antiekvalentijn.com
*
*
*
Optie / bestellen:

U kunt vrijblijvend een optie nemen op één of meer artikelen. De duur van de optie wordt in onderling overleg geregeld, maar is in geen enkel geval langer dan één maand.
De “optie” wordt op de website veranderd in “verkocht” zodra het artikel is betaald, is verzonden en/of opgehaald in onze winkel.

*
*
*
Aankopen via onze website zonder persoonlijke bezichtiging*:

Verzending geschiedt zo spoedig mogelijk nadat het totale afgesproken factuurbedrag in ons bezit is. Tot dat moment heeft u een optie op het artikel.
Voor Nederland:
Betaling kan plaatsvinden via bankrekeningnummer:
NL03ABNA 0860 318338 tnv J.H. Hoekstra.
Vermeldt u alstublieft ook het door ons opgegeven factuur- of artikelnummer en het adres waar het pakket moet worden bezorgd.
Voor betalingen vanuit het buitenland kan eventueel, na overleg, gebruik worden gemaakt van Paypal. Dat kan via
webmaster@antiekvalentijn.com of telefonisch:+ 31 (0)70–3 56 30 61 of +31 (0)6 16 97 17 15. 

* In principe zijn hiervan uitgesloten:
meubelen, klokken en/of uiterst kostbare of breekbare artikelen.
Wij verzoeken u vriendelijk deze artikelen - indien mogelijk - persoonlijk in onze winkel te bezichtigen, waarna eventueel afspraken kunnen worden gemaakt over de wijze van bezorgen op uw huisadres.
Mocht een persoonlijke bezichtiging niet mogelijk zijn, dan is Valentijn Antiek tot nader overleg bereid.
*
*
*
Verzending naar / aflevering op uw huisadres:

Verzending per post of aflevering op uw huisadres behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. De aflevering en eventuele porto/bezorgkosten worden in onderling overleg geregeld.
Binnen Nederland:
verzenden wij onze goederen per aangetekende en/of verzekerde POSTnl.
In het geval een artikel buiten de gangbare formaten en/of gewichten van POSTnl valt, wordt in onderling overleg voor een andere mogelijkheid gekozen. Hetzij verzending via een bodedienst, hetzij via onze eigen bezorgservice.
Het artikel wordt echter altijd verzekerd vervoerd.
Binnen Europa:
gelden de zelfde voorwaarden als “binnen Nederland”, alleen onze eigen bezorgservice is hier niet van toepassing.
Buiten Europa:
Verzending van goederen naar landen buiten Europa geschiedt per “priority” post. Hiervoor gelden eveneens de gangbare formaten van POSTnl. D.w.z. pakketverzending tot 2 kg. Pakketten zwaarder, of groter dan deze formaten kunnen helaas niet door ons verzonden worden.


Voor alle zendingen geldt:
Op de dag van verzending sturen wij u een e-mail met een kopie van het verzendbewijs.

*
Mocht het pakket niet binnen één week na dit bericht bij u zijn aangekomen, dan verzoeken wij u hetzij telefonisch, hetzij per e-mail contact met ons op te nemen.
In het geval u het pakket in dermate ernstig beschadigde toestand ontvangt dat ook gevreesd moet worden dat er beschadigingen zijn opgetreden aan de inhoud ervan, verzoeken wij u dringend het pakket niet te openen, maar het geheel in de staat te laten zoals u het ontvangen heeft. Indien mogelijk, verzoeken wij u de schade direct aan de bezorger te melden en daarna zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Wij melden het schadegeval dan per omgaande bij onze verzekering.
*
*
*
Wettelijke retourregeling:

Mocht het artikel onverhoopt niet aan uw verwachtingen voldoen of heeft u spijt van uw aankoop, dan geldt hiervoor de wettelijke regeling: d.w.z. u kunt het artikel binnen 14 dagen na factuurdatum aan ons retourneren. De verzend-, verpakkings- en verzekeringskosten zijn in dat geval voor uw rekening.
Zodra wij het artikel weer ongeschonden in ons bezit hebben, wordt het factuurbedrag (exclusief onze verzendkosten) voor het betreffende artikel op uw bankrekening teruggestort.
*
*
*
COOKIEWETGEVING:

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de webpaginaserver op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat u de cookie heeft toegekend: er worden geen personen, maar alleen computers mee geïdentificeerd.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

VALENTIJN ANTIEK maakt zo min mogelijk gebruik van cookies.
Wij hopen echter dat u onze cookies accepteert.

De cookies worden gebruikt voor
- het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's.
- het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven.
- het optimaliseren van de website.
Valentijn Antiek gaat vertrouwelijk om met deze gegevens: ze worden niet gedeeld met, of verkocht aan derden.
*
*
*
*
HET VERZAMELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS:
Valentijn Antiek vraagt uw persoonlijke gegevens (zoals uw e-mail adres, naam, adres of telefoonnummer), uitsluitend om de door u gevraagde service te leveren.
Ook deze gegevens worden niet gedeeld met, of verkoch
t aan derden.
*