ONDUIDELIJKE KEUREN / UNCLEAR HALLMARKS
ZWAARDJE/ SWORD (?)