oude restauratie / old restauration
gefotografeerd aan de binnen- en aan de buitenkant /
photographed on the inside and the outside