Twee handen die uit wolken komen boven een hart,
onder stralen die van achter
wolken tevoorschijn lijken te komen.
*
Two hands emerging from clouds above a heart
,
underneath rays appearing to emerge from behind clouds.
Onder het hart een akker met bomen. / Under the heart a field with trees.