Aan de voorzijde een radgravure voorstellend: / On the front a wheel engraving depicting:
Twee handen die uit wolken komen boven een hart. / Two hands emerging from clouds above a heart.
Onder het hart een akker met bomen. / Under the heart a field with trees.

Rondom deze voorstelling een gekroonde cirkel met aan weerszijden grote en kleine bladeren en takjes.
*

Around this scene is a crowned circle with large and small leaves and twigs on either side
.