met Javaans onderschrift / with Javanese caption
gedateerd / dated: 1880