kleine beschadigingen aan het glazuur van het oor / minor damage to the glaze of the ear